ข้อกำหนดของบริการ

ข้อกำหนดของบริการ

ผู้เผยแพร่

เราจัดทำเว็บไซต์เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล เช่นคุณค้นหาแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่อาจช่วยให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยินยอม

  • เว็บไซต์จะมีการบันทึกคุกกี้ของเว็บไซต์ หรือ แบนเนอร์คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนดูบนเว็บไซต์ เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้คนตามกิจกรรมที่ทำบนเว็บไซต์

  • เพื่อวิเคราะห์การใช้งานคุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลทางประชากรศาสตร์แบบรวมเกี่ยวกับผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์

  • เราเป็นผู้เผยแพร่ และให้บริการโฆษณาในนามของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณา โดยที่บุคคลที่สามดังกล่าวใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เห็นโฆษณา

  • ผู้ลงโฆษณา Facebook ที่ติดตั้งพิกเซลของ Facebook ในเว็บไซต์ของลูกค้าที่ใช้บริการด้านการโปรโมทเว็บไซต์ เพื่อวัดคอนเวอร์ชั่นโฆษณาหรือกำหนดเป้าหมายโฆษณาใน Facebook ads. และ Google Adwords

ขอแนะนำให้ “ผู้ใช้งาน” อ่านรายละเอียด ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการจากเราให้ดี ก่อนตัดสินใจใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์สิ่งนี้